metsa-ala
elintarviketeollisuus
turvallisuusala
energia-ala
rakentaminen
paperiala
ict-ala
ymparistoala
liike-elamanpalvelut
kauppa
kone&metalli
kuljetus&logistiikka
hyvinvointi
maatalous
luovat_alat
opetus&kasvatus
matkailu&ravitsemisala
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption

Tervetuloa!

Olet saapunut Ammattialojen tulevaisuuden näkymät Keski-Suomessa -nettisivuille.

Tällä sivustolla tehdään katsaus eri ammattialojen tulevaisuuden näkymiin Keski-Suomessa. Tarkoituksena on antaa tukea ja apua ura- sekä opiskeluvalintaan. Sivustolla arvioidaan eri alojen työllisyystilannetta Keski-Suomessa noin viiden vuoden päästä sekä sitä, millaisissa ammateissa tuolloin on töitä. Kaikki esitetyt tiedot perustuvat tutkimuksiin, tilastotietoihin sekä asiantuntijanäkemyksiin.

Sivusto on laadittu Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa osana osaamis- ja työvoimatarpeiden ennakointityötä.

Aloita tutustumalla lyhyeen Johdanto-osioon